اعتیاد و ایدز

.

استفاده از مواد مخدر تزریقی معمولا منجر به استفاده از وسایل تزریق مشترک میشود

 .
.اعتیاد به دلایل مختلف خطرناک است ولی ابتلا به ایدز یکی از مهمترین عواقب آن است
.اعتیاد با رفتار جنسی پرخطر نیز ارتباط دارد زیرا برخی از معتادان برای کسب درآمد یا تهیه مواد مخدر٬ مجبور به تن فروشی میشوند.

.تزریق مستقیم یک ماده به داخل جریان خون روش بسیار مهمی برای انتقال HIV است و حتی ریسک انتقال HIV در این حالت از رابطه جنسی پرخطر بیشتر است

. به خصوص در زندانها چون برای زندانیان دسترسی به وسایل تزریق میسر نیست HIV بسیار سریع گسترش میابد. این امر همچنین در شرایطی صدق میکند که افراد از زندان یا گروه خود خارج میشوند و با سایر افراد جامعه مخلوط میشوند.
.معتادین تزریقی معمولا متعلق به گروهها یا شبکه هایی هستند که از وسایل تزریق مشترک استفاده میکنند. به همین دلیل اگر تنها یک فرد HIV مثبت باشد کل گروه در زمان اندکی به ایدز مبتلا میشوند.

 

راه های کاهش خطر آلوده شدن به ویروس HIV در معتادین

 

برای کمتر کردن خطر آلودگی به HIV و دیگر ویروس ها و میکروب هایی که از طریق خون منتقل می شوند بایستی از استفاده مشترک از سرنگ و دیگر وسایل پرهیز کنید و از وسایل تزریقی شخصی (که استریل هستند) استفاده کنید.

اگر تعداد دفعات تزریق شما در روز زیاد است بهتر آن است که وسایل تزریقی استریل شخصی خود را همیشه همراه داشته باشید.

برای کاهش تماس مستقیم با خون و  خطرات ناشی از آن٬ بهتر است که اعتیاد خود را از تزریقی به اعتیاد غیر تزریقی تغییر دهید

.

.

مسلماً بهترین حالت این است که به تدریج از اعتیاد تزریقی به غیر تزریقی روی آورید و سپس با اراده ای راسخ٬ اعتیاد به مواد افیونی را برای همیشه ترک کنید و زندگی سالمی داشته باشید.