آمار ایدز در ایران

آمار ایدز ایران: ( تا مهرماه ۱۳۹۲)

<<   بر روی تصاویر کوچک زیر کلیک کنید تا نمودارها را با اندازه ای بزرگتر مشاهده کنید:   >>

.

.

.01

.

.

اکثر موارد HIV / AIDS  که تاکنون در ایران،  کشف شده اند “مرد” می باشند و این بدان علت است که زنان، کمتر جهت آزمایش مراجعه نموده اند، خصوصاً بدلیل آنکه امکان دستیابی به گروه های پرخطری همچون زنان خیابانی به منظور مشاوره و ترغیب آنان به انجام آزمایش HIV بسیار سخت و گاهی ناممکن می باشد.

.

.

اکثر موارد آلودگی به HIV (حدود ۷۵ % ) در گروه سنی ۴۹ -۱۵ سال رخ داده اند که گروه سنی فعال و مولد جامعه را تشکیل می دهند.

.

.

02

.

.

.

عمده ترین راه انتقال HIV در جهان٬ تماس جنسی با فرد آلوده به HIV است.

افراد آلوده به HIV ممکن است ظاهری سالم داشته باشند، در حالیکه در طی رفتارهای پر خطر می توانند HIV را به دیگران منتقل بکنند. 

.

03.

.

.

* جوانان بدلیل طبیعت ماجراجو و لذت طلب گاهی فقط به خوشی های لحظه ای فکر می کنند و حتی گاهی این تصور اشتباه را دارند که بدلیل جوان و سالم بودن از خطر آلودگی به HIV و یا ابتلا به سایر بیماری های مقاربتی در امان هستند.
* در برخی از کشورها به دلایل فرهنگی یا مذهبی دختران و زنان جوان تمایل دارند تا قبل ازدواج بکارت خود را حفظ نماید و گاهی به همین دلیل به انواعی از تماسهای جنسی اقدام می کنند که با خطر بیشتری از نظر انتقال HIV همراه است همانند برقراری تماس جنسی از راه مقعد (‌ A n a l   S e x )
* در سوی دیگر طیف٬ کودکان خیابانی قرار دارند که گاه جهت تامین سرپناه و یا غذا تن به خودفروشی می دهند و یا بدلیل عدم وجود سرپرست مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می گیرند، به همین دلیل در این گروه نیز شیوع آلودگی به HIV از میزان بالاتری برخوردار است.

.

.

.

04

 .

.

.

.

.. چرا جوانان بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض خطر آلودگی به HIV هستند؟

رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد معمولا از اوایل ۲۰ سالگی آغاز می گردد (اغلب بین ۱۵ تا ۲۵ سالگی).
علل تمایل به مصرف مواد مخدر بسیار متنوع می باشد از جمله: اضطراب ،‌افسردگی، نابسامانی های خانوادگی و مشکلات اقتصادی. (البته سوء مصرف مواد در طبقه مرفه اجتماع نیز ممکن است روی دهد یعنی در کسانی که از اوقات فراغت بیشتری برخوردارند یا والدین نظارت کمتری بر آنان دارند.)

در مطالعه ای که در سال ۱۳۷۸ از نظر الگوی سوء مصرف مواد انجام گرفت نشان داد که یک سوم موارد اولین استفاده مواد مخدر در بین جوانان ایرانی زمانی اتفاق افتاده است که گروهی از جوانان هم سن و سال دور هم جمع بوده اند و بسیاری از این موارد دوست معتاد داشته اند لذا پرهیز از قرار گرفتن در موقعیتهایی که فرد را در معرض خطر سوء مصرف مواد قرار می دهد شدیدا توصیه می گردد.


06