آموزش جنسی

 

 

دانش صحیح ———— HIV Facts

پندارهای غلط ———  HIV Myths

فرزندان شما پس از فراگرفتن مسایل جنسی، با آگاهی بهتری در محیط جامعه رشد می کنند.

شما با صلاحیت ترین شخصی هستید که می توانید مسایل جنسی را به فرزندانتان آموزش دهید.

اگر شما به فرزندانتان مسایل جنسی را آموزش ندهید ممکن است از طریق اشخاص ناباب با این مسایل آشنا شوند.

 

  فرزندان ما با شناختن مسایل جنسی به راه فساد کشیده می شوند !!

  در جامعه ما عرف نیست که با فرزندان مان درباره این مسایل گفتگو کنیم !!

  فرزندان ما اجازه ندارند که پیش از ازدواج با مسایل جنسی آشنا شوند !!

 

.

.

مثالهایی از ترس وابسته به ایدز / انگ و برچسبها:

روی تصویر بالا کلیک کنید.

.

.ای

این بخش شامل قسمتهای زیر است:

- نکاتی برای والدین و آموزگاران

- تاریخچه کاندوم

- کاندوم چیست؟

- نکات استفاده از کاندوم

- پاره شدن کاندوم

- خطرات در رابطه جنسی دهانی

- خطرات در رابطه جنسی مقعدی

- اعتیاد و ایدز